Στην Καρυδια - Έδεσσας, του Ν. Πέλλας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, κατασκεύαζουμε, επισκεύαζουμε και συντηρούμε κάθε είδους γεωργικά μηχανήματα.

Έχουμε πλούσια γκάμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών και ανα πασά στιγμή είμαστε δίπλα σε κάθε αγροτη.